Rehabilitering
-med hästen som medterapeut !
 
Westgötha Gård erbjuder hästen som medterapeut där vi arbetar med att förstå och hantera känslor, beteenden och kommunikation ( inåt och utåt ). Förutom att hästen kan bidra till att vara en motivatör, ge fysisk aktivitet, vara en metafor för det egna beteendet och få naturupplevelser så kan vi också träna på egna förmågor, kroppskännedom, sätta gränser, få en känsla av sammanhang och vara här och nu !

Även hantverket blir ett avväpnande terapeutiskt redskap där självkänslan kan stärkas .

Tillsammans gör vi en planering beroende på behov och önskemål. Vi träffas 1-2 gånger i veckan under en lång eller kort period.

Jag har också tagit emot olika behandlingsgrupper under åren för en gemenskapsdag med fokus på att vara ute och umgås med varandra , hästarna och naturen .

Spänning,kanske lite tveksamhet när gruppen kommer .....

........ avslappnad, fylld av frisk luft och sinnesro när gruppen åker !  Väldigt uppskattat :)

     Bakgrund


Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor i förändringsarbete.  Vårt hem har också fungerat som familjehem under åren.

Jag har sett ett behov av att hitta meningsfulla aktiviteter. Aktiviteter som ger mer än en kick för stunden och som kan bygga upp självkänsla och ge självförtroende. Och jag har sett ett behov av att hitta mer av sig själv. Så tillsammans med hästarna ger det ytterligare möjligheter att träna på just detta !

Jag vet att hästarna är fantastiska terapeuter och mästare på att ge kroppskännedom.

Vår miljö och naturen påverkar också gott. 


I en kombination av den erfarenhet jag har med mig samt den trend som finns i samhället av att arbeta med hemmaplanslösningar, plus att lyfta in vår gård och allt som finns däri har mina tankar landat i det du precis läst.......
Intressant artikel att läsa om hästen

som terapeut !!!


                        

Foton från tidslinjen

Reining in PTSD with Equestrian Therapy


A horse is a horse, of course, of cours...

Läs mer

Tillhörande: Together We Served
 

Vill du veta mer?

Kontakta:  Helena Stroem                stroem.helena@gmail.com

                     0766 325270        

”Om du gör det du alltid har gjort - kommer du att få det du alltid har fått ... ”   - det finns många vägar att gå !!!

 
 

    Westgötha Gård-

Aktivitet & gemenskap !

 

Rehabilitering

Fotoalbum